ЕВРОПРОЕКТ


Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.089-2434-C01„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с основна цел осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: БУЛПАЛЕТ ЕООД
Обща стойност:50 000,00лв., от които 50 000,00лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.
Начало: 11.10.2021г.
Край:11.01.2022г.