Сертификати

БАБХ

Сертификат за съответствие с ISPM / МСФСМ №15 (Международен Стандарт за Фитосанитарни Мерки). № SML 0010

EPAL/ЕПАЛ

Сертификат EPAL/ЕПАЛ (Европейската Палетна Асоциация) за производство на 800 х 1200 mm EUR pallets № BG 007

SGS България

Сертификат по ISO 9001:2008 № BG 12/85658

МТИТЦ

Лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение №11675/19.02.2014 г.